Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie

Na placu przy świetlicy wiejskiej w Czerlinie 6 lipca miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła jubileusz 85 - lecia, swojej działalności. 
Główne uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru OSP, oraz odśpiewaniu hymnu Związku OSP RP "Rycerze Floriana". 
Wśród zaproszonych gości, których powitał Aleksander Wenzel - prezes OSP w Czerlinie byli: Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki, Urszula Wierzbicka - sekretarz Miasta i Gminy w Gołańczy, Karol Brzeziński - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Gołąńczy, Andrzej Woźnicki - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP, kpt. Michała Mulka - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu, Mariusza Poprawskiego - prezesa Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Golańczy, Krzysztofa Rakoczy - sekretarz Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Gołąńczy. 
85 - lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerlinie było okazją do przedstawienia zebranym gościom historii jej powstania. Rys historyczny jednostki odczytała kronikarka OSP Alicja Czajkowska. 
Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za działalność ratowniczą na rzecz społeczeństwa. Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu przyznał brązowe medale "Za zasługi dla pożarnictwa", które otrzymali: Aleksander Wenzel, Rafał Wenzel, Kazimierz Czajkowski oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerlinie, który przypiął na sztandar Andrzej Woźnicki. 
Aż 17 strażaków ochotników zostało uhonorowanych przez Zarząd Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Gołańczy odznakami za wysługę lat, z których najwyższe otrzymali: 50 lat - dh. Eugeniusz Badowski, 40 lat - dh. Krzysztof Pauszek, dh. Zbigniew Salomon, 35 lat - dh. Waldemar Gustek, 30 lat - dh. Aleksander Wenzel, 25 lat - dh. Grzegorz Bednarski, 20 lat - dh. Edmund Balcerzak, dh. Daniel Berka, dh. Karol Leszczyński, dh. Tomasz Leszczyński, dh. Wojciech Szkudlarz, dh. Maciej Ślęzak, dh. Jarosław Ziobro, 15 lat - dh. Przemysław Salomon, 10 lat - dh. Adrian Łochiński, dh. Rafal Romaniak, 5 lat - dh. Alicję Czajkowską.
Jednostka OSP w Czerlinie z okazji 85 - lecia swojego istnienia została uhonorowana przez władze Miasta i Gminy Gołańcz medalem im. "Karola Libelta".
Jubileusz był również tradycyjnym spotkaniem seniorów OSP z terenu miasta i gminy. 
W trakcie uroczystości wręczono również wyróżnienia za działalność druhów. Tytuł "Działacza OSP Roku 2019" otrzymał Karol Frieske, tytuł "Strażaka Roku 2019" otrzymała Alicja Czajkowska.
W trakcie jubileuszu ślubowanie złożyli nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz wręczono im legitymacje członkowskie. 
Obecnie w OSP Czerlin zrzeszonych jest 60 strażaków, którymi kieruje od 2016 roku Zarząd w składzie: Aleksander Wenzel - prezes, Rafał Wenzel - naczelnik, Karol Leszczyński - z-ca naczelnika, Robert Nikiel - sekretarz, Tomasz Leszczyński - skarbnik, Maciej Sobczak - gospodarz, Alicja Czajkowska - kronikarz. 
Tekst i Foto - Tomasz Dembski

  [treść archiwalna]
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
 • Jubileusz 85-lecia OSP w Czerlinie, fot. Tomasz Dembski
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88