Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P w Przysieczynie z budową ścieżki pieszo-rowerowej

7 października ogłoszono rozstrzygnięcie 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Wągrowiecki otrzymał kwotę 12 635 000,00 zł dofinansowania na zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj.196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej".

Rozbudowa drogi powiatowej objętej inwestycją będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w Czekanowie przez Przysieczyn do skrzyżowania z drogą gminną, na odcinku o długości 2,729 km. Zadanie dotyczy poszerzenia jezdni do normatywnej szerokości 5,5 – 6,0 m. oraz ułożenia nowych warstw bitumicznych wraz z przebudową zjazdów. W miejscach projektowanych wysp środkowych jezdnia poszerzona zostanie od 8,5 do 9,5 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo – rowerową o szer. 2,5 – 3,0m. oraz chodnik o szer. od 1,5 do 2,0 m. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz perony dla pieszych z wiatami. Infrastrukturę  techniczna  obejmuje: wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i innych newralgicznych miejsc lampami zasilanymi solarnie, wykonanie rowów bezodpływowych, studni chłonnych oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno – infiltrującego, wykonanie rowów odwadniających, pasów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Istniejąca sieć mediów będąca w kolizji z projektowaną rozbudową drogi zostanie przebudowana.
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88