Drugi etap remontu drogi Kamienica-Kopaszyn

Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II”

Prace remontowe przeprowadzone zostaną na 3 kilometrowym odcinku. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze wraz z odtworzeniem istniejących zjazdów oraz wymianą oznakowania pionowego. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Geometria drogi powiatowej pozostaje bez zmian. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji: 15.10.2024 r.

Całkowita wartość zadania to ponad 4.2 mln zł, z czego dofinasowanie to 98%.

Wcześniej w  drugiej edycji programu Powiat Wągrowiecki otrzymał już  dofinansowanie na I etap inwestycji tj. Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w kwocie 3.040.000,00 zł.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88