Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II

Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II

Kwota dofinansowania: 4.151.105,99 zł
Wkład własny: 84.716,45 zł
Wartość inwestycji: 4.235.822,44 zł

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kamienica – Kopaszyn, etap II w km od 1+700,00 do km 4+707,00. Całkowita długość remontu wynosi 3007m. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze wraz z odtworzeniem istniejących zjazdów oraz wymianą oznakowania pionowego. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Celem prac remontowych jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88