Dofinansowanie na przebudowę drogi Smuszewo - Podolin

W środę 21 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin.
 
Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, z ramienia Powiatu Wągrowieckiego Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak.
 
Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.704.580 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wartość całej inwestycji to 3.240.495,94 zł.
 
W ramach zadania planuje się przebudowę drogi o długości 1,512 km o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6,00 m wraz z poboczami oraz odwodnienie jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę istniejącego przepustu.
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88