• Budżet Obywatelski Powiatu Wągrowieckiego
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]

16 zadań zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim Powiatu Wągrowieckiego

W ramach tegorocznego Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 16 zadań:

- 3 zadania duże do 400.000 zł,

- 6 zadań średnich do 150.000 zł,

- 7 zadań małych do 15.000 zł.

Zgłoszone zadania dotyczą zadań drogowych, infrastruktury sportowej oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z harmonogramem, w najbliższych dniach nastąpi weryfikacja formalno - prawna zgłoszonych wniosków. Weryfikacja obejmie:

- terminowość i miejsce złożenia formularza z załącznikami,

- prawidłowość wypełnienia formularza oraz listy poparcia, w szczególności kompletność wypełnienia rubryk,

- zgodność zgłoszonych zadań z kompetencjami powiatu,

- termin realizacji zadania,

- weryfikację wskazanych kosztów realizacji zadania,

- zgodność zobowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa miejscowego.

Zgodnie z nowymi zasadami negatywna ocena wniosku musi być uzasadniona pisemnie i przekazana wnioskodawcy w terminie 3 dni roboczych od dokonania oceny. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od oceny.

Niezwłocznie po zakończeniu procedury formalno – prawnej, zgłoszone zadania zostaną podane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z harmonogramem, najważniejszy element Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, czyli głosowanie mieszkańców rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 15 października br.

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88