Znamy wyniki głosowania w Powiatowym Budżecie Obywatelskim 2020

W dniu 16 października 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r., w którym udział wzięli: Monika Helwig, Anna Szymańska, Agata Sawa, Emilia Kwiatkowska, Anna Michalska – Nowak, Irmina Błotna, Beata Sajewska, Kamil Matusiak, Sławomir Depa, Albert Jessa.

W dniach 01.10 - 15.10.2019 r. do urn umieszczonych w urzędach miast i gmin naszego powiatu oraz w budynku Starostwa, a także za pośrednictwem formularzy elektronicznych oddano łącznie 15 150  głosów, w tym głosów ważnych 13 963.

Tryb głosowania

Liczba ważnych głosów

Liczba głosów nieważnych

Ogółem:

Formularze papierowe

13 928

1186

15 114

Formularze elektroniczne

35

1

36

Suma

13 963

1187

15 150


Najczęściej popełniane błędy powodujące nieważność głosów:

1)    brak wskazania zadania,
2)    brak wymaganych podpisów,
3)    brak zakreślenia oświadczeń.


Następnie przystąpiono do obliczania wyników głosowania oraz ustalenia kolejności propozycji zadań do realizacji według tzw. „listy rankingowej”.

Liczba ważnych oddanych głosów na poszczególne zadania kształtuje się następująco:

Lp.

Nazwa zadania i miejsce

Liczba  oddanych głosów

1.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

2.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

4.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

7.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

8.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

9.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

10.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

11.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

12.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

13.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

14.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

 

W związku z powyższym Zespół  ustalił następującą „listę rankingową”:

1.    Zadania duże:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

2.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

 

Przewidziano do realizacji zadanie : Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek).

2.    Zadania średnie:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

2.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

3.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

Przewidziano do realizacji zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

3.    Zadania małe:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

2.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

3.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

4.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

5.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

 

Przewidziano do realizacji zadania :
1.    Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS),
2.    Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach,
3.    Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43),
4.    Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska).

 

 

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88