III Powiatowy Konkurs na "Świąteczną Bombkę"

Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w III Powiatowym Konkurs na "Świąteczną Bombkę".

Regulamin konkursu „ Świąteczna bombka” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu pod patronatem Starosty Wągrowieckiego.

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Wągrowieckiego.
 3. Konkurs adresowany jest do: dzieci z przedszkoli, klas I-III, IV-VIII szkół podstawowych , szkół ponadpodstawowych i dorosłych z terenu powiatu wągrowieckiego.
 4. Cele konkursu:

- pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych;

- wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych;

-promowanie mieszkańców powiatu wągrowieckiego uzdolnionych plastycznie

 1. Kategorie wiekowe:

I – dzieci przedszkolne

II – uczniowie klas I-III

III- uczniowie klas IV-VI

IV- uczniowie klas VII-VIII

V – uczniowie szkół ponadpodstawowych

VI - dorośli

 1. Warunki przyjęcia prac: Uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę wykonaną w przestrzennym formacie w dowolnej technice z dowolnego tworzywa bez artykułów spożywczych (np. szkło, drewno, papier, modelina, masa papierowa, glina gips, słoma, siano, suszone rośliny, metal, wiklina, tworzywa mieszane, guziki, koraliki itp.). Bombka zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki: wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką- metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, grupa- klasa, nazwa placówki i numer telefonu. Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, tak aby nie przysłaniała pracy. Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie z wyjątkiem dzieci przedszkolnych – prace mogą być wykonane przy pomocy dorosłych.
 2. Kryteria oceny prac:

- zgodność pracy z tematem konkursu; 

- oryginalne ujęcie tematu; 

- staranność i estetyka wykonania pracy; 

- samodzielność wykonania pracy (wyjątek grupa I);

-możliwość doboru wykorzystanych technik do wieku dziecka.

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione wyeksponowane zostaną w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu.
 2. Zgłaszanie prac na Konkurs:

Prace należy składać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec, w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2019r.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu:

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się dnia 9 grudnia 2019r.

11.Wręczenie nagród i dyplomów:

Wytypowane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone upominkami. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi dnia 12 grudnia 2019r. o godzinie 17.00 w Powiatowej Bibliotece  Publicznej w Wągrowcu.

 1. Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.
 2. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
 3. Wystawę można oglądać od 9 grudnia do 12 grudnia 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jej autora oraz przyznaniem Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu praw do wykorzystania prac w elementach promocyjnych. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowaniem jego warunków.

16.Regulamin konkursu zamieszczony jest również na stronie Biblioteki www.pbp.wagrowiec.pl.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konkursie!

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88