Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy PSP w Wągrowcu

W środę 6 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu, odbyło się spotkanie, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Treść uchwały

"W uznaniu za zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz dobytku, zaszczytną, ofiarną i wierną służbę, a także za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, Starosta Wągrowiecki oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu z inicjatywy własnej, wyrażają wolę podjęcia działań na rzecz ufundowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu sztandaru, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie strażaków.

Powyższym działaniom będzie patronował komitet honorowy.

Powołuje się Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, zwany dalej "Komitetem Honorowym", na którego czele stanie jako Przewodniczący Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. W skład Komitetu Honorowego wchodzą:

1.            Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki,

2.            Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego,

3.            bryg. Andrzej Bartkowiak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, 

4.            dh Andrzej Woźnicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu,

5.            ks. kan. Piotr Kalinowski - kapelan strażaków,

6.            Michał Piechocki - Wicestarosta Wągrowiecki,

7.            Jarosław Berendt - Burmistrz Miasta Wągrowca,

8.            Mieczysław Durski - Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz,

9.            Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki,

10.          Przemysław Majchrzak - Wójt Gminy Wągrowiec,

11.          Cyprian Wieczorek - Wójt Gminy Damasławek,

12.          Przemysław Renn - Wójt Gminy Mieścisko,

13.          Maciej Kędzierski - Wójt Gminy Wapno,

14.          insp. Magdalena Sławińska - Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu,

15.          Janusz Woźniak - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Dolina Wełny,

16.          Sławomir Kołacz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo

Skład Komitetu Honorowego jest otwarty i może być w każdym czasie uzupełniony o osoby podejmujące działania na rzecz realizacji celów, dla których został on powołany.

Celem Komitetu Honorowego jest patronowanie nad przedsięwzięciem, propagowanie idei wśród mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.

Członkowie Komitetu pełnią swoją funkcję charytatywnie i dobrowolnie mając na uwadze szczytność celu.

Komitet Honorowy ulega rozwiązaniu w momencie przekazania sztandaru.

Przewodniczący Komitetu Honorowego Pan Tomasz Kranc powierza misję utworzenia Komitetu Organizacyjnego ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Panu Wicestaroście Michałowi Piechockiemu."

Niniejszy Akt wchodzi w życie z dniem podpisania.

  [treść archiwalna]
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
 • Powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy...
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88