Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego - podsumowanie I etapu

We wtorek 26 listopada w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbyło się podsumowanie I etapu projektu "TWÓJ CZAS W 7 GMINACH POWIATU WĄGROWIECKIEGO. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych". W spotkaniu uczestniczył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

Do wągrowieckiego MDK zjechali seniorzy ze wszystkich gmin naszego powiatu biorący udział w projekcie, koordynatorzy projektu, osoby prowadzące zajęcia i warsztaty dla uczestników oraz osoby współpracujące. 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów - powiat wągrowiecki

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. realizuje Projekt pn. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.” 

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego programu usług opiekuńczych, wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, mieszkańców całego powiatu wągrowieckiego (7 gmin). W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu objęty zostaje Indywidualnym Planem Wsparcia, w ramach którego uzyskuje pakiet pomocowy, składający się z wybranych form wsparcia: 

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Klubów Seniora w każdej z 7 gmin
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinetach fizjoterapeutycznych w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin
 • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin
  [treść archiwalna]
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
 • Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego -...
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88