Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!

Dzięki pozyskanemu, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowaniu w kwocie blisko 850 tysięcy złotych, Powiat Wągrowiecki wyremontuje dwie drogi powiatowe.

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na dwa zadania:

 1. Remont drogi powiatowej nr 1606P odc. Rąbczyn – Żabiczyn
 2. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica

Najkorzystniejszą ofertę w obu przypadkach złożyło Konsorcjum w składzie:

 1. Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki – LIDER 
 2. Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – PARTNER

W środę 27 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą. Powiat Wągrowiecki reprezentował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Robert Torz. Konsorcjum reprezentował  Dariusz Białobrzycki.

Zgodnie z umową koszt remontu drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn – Żabiczyn wyniesie 831.269,03 złotych. Remont obejmie odcinek 0,99 km o szerokości 6 m. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę, zaprojektowano wymianę konstrukcji nośnej. Naprawa uszkodzonych części jezdni obejmować będzie wykonanie warstwy mrozoodpornej oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostają bez zmian.

Natomiast koszt remontu drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica wyniesie 464.637,88 złotych. Remontem objęty jest odcinek 0,995 km o szerokości 6 m, obejmie chodniki. W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących wpustów i poboczy gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostają bez zmian. Niweleta jezdni odzwierciedla istniejące pochylenie podłużne z uwzględnieniem nowych warstw bitumicznych. W miejscach zjazdów i przejść dla pieszych przewidziano regulację wysokościową elementów brukarskich.

Wykonawca prace rozpocznie jeszcze w tym roku, natomiast zakończenie remontów planowane jest do końca czerwca 2020 roku. 

  [treść archiwalna]
 • Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!
 • Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!
 • Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!
 • Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!
 • Umowa na remonty dwóch dróg powiatowych podpisana!
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88