• Apel Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru dla...
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]

Apel Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru dla Komendy PPSP w Wągrowcu

    

https://www.wagrowiec.pl/grafika,9784,herb-powiatu-wagrowieckiego.jpg

https://archiwum.doprzodu.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/pobrane.jpgKOMITET ORGANIZACYJNY FUNDACJI SZTANDARU

 

Z

SZTANDAR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Życie, zdrowie, dbałość o społeczeństwo, mienie to wartości bliskie każdemu z nas. O ich ochronę ludzie zabiegali od zarania dziejów. Współcześnie pierwszymi formacjami dysponowanymi do działań zmierzających do likwidacji powstałego zagrożenia są jednostki ochrony przeciwpożarowej na czele z Państwową Strażą Pożarną.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, z wielką ofiarnością i profesjonalizmem niosą pomoc wszystkim zagrożonym i potrzebującym. Codzienna pełna poświęcenia służba nie ogranicza się wyłącznie do niesienia pomocy mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki ich profesjonalnemu wyszkoleniu oraz wyposażeniu technicznemu, kierowani są również do działań na terenie całego województwo, a także kraju.

Rok 2020 jest szczególnym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, gdyż będzie obchodziła jubileusz 45-lecia istnienia. W związku z tym jubileuszem w drodze podziękowania za długoletnią służbę związaną z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem technicznym, chemicznym, ekologicznym i medycznym naszego powiatu, zawiązany został Komitet Organizacyjny na rzecz ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Komitet Honorowy na czele ze Starostą Wągrowieckim Tomaszem Krancem objął nad przedsięwzięciem patronat honorowy. Ponadto w skład Komitetu Honorowego weszli m.in. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Przewodnicząca Rady Powiatu, Prezes Powiatowy ZOP ZOSP RP, Burmistrzowie, Wójtowie miast i gmin powiatu wągrowieckiego, Prezes Stowarzyszenia Dolina Wełny.

Sztandar, dawna chorągiew, jest historycznym symbolem walki, honoru, odwagi. Uosabia tradycję oraz godność jednostki, jednoczy ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. To fizyczna reprezentacja pewnych wartości i idei, które stanowią nieodłączny element funkcjonowania różnych organizacji.

W imieniu strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu oraz Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców, firm i instytucji, o wsparcie finansowe tej społecznej inicjatywy. Wierzymy, że nasz apel nie pozostanie bez odpowiedzi ludzi, którym leży na sercu dobro straży pożarnej.

Stowarzyszenie Dolina Wełny na podstawie porozumienia podjęło się bezpłatnie prowadzić konto bankowe dotyczące zbiórki od darczyńców i dokonywania płatności. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach. Jego głównym celem jest prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 W przypadku zainteresowania współuczestnictwem w fundacji sztandaru, wpłatę na wyżej wymieniony cel można dokonać do dnia 31 marca 2020 r. na konto:

Stowarzyszenie Doliny Wełny

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oddział Mieścisko

Nr 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001

z dopiskiem: wpłata na sztandar dla KP PSP Wągrowiec

Pozyskanie i przekazanie sztandaru planowane jest na dzień 16 maja 2020 r.

W imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu za wsparcie wspólnej inicjatywy serdecznie dziękujemy.

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

st. bryg. Zbigniew Dziwulski

Przewodniczący

Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Michał Piechocki

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88