Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

W czwartek 5 marca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Łeknie odbył się etap powiatowy XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W konkursie uczestniczyło 61 uczniów z 8 szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego przygotowanych przez 17 nauczycieli. Do reprezentujących podstawówkę w Łeknie dołączyli uczniowie z Gołańczy, Damasławka, Skoków, Mieściska, Morakowa, Sienna, Wągrowca.

Na uroczyste rozpoczęcie konkursu przybyli: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc,  Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska, radny Rady Gminy Wągrowiec Piotr Zawadzki, Kierownik Referatu  Oświaty - Dorota Chojnacka -Szymczak, sołtys wsi Łekno - Małgorzata Wiśniewska oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy szkole w Łeknie -Maria Lisiecka.

Gości powitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Łeknie Jacek Brzostowski, następnie głos zabrali Starosta Tomasz Kranc i Kierownik referatu Oświaty Dorota Chojnacka -Szymczak. Dyrektor wraz z Wójtem i Starostą wręczyli nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, podziękowania i upominki, ufundowane przez Urząd Gminy w Wągrowcu i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Na tym zakończyła się część oficjalna. Po pożegnaniu gości uczestnicy konkursu zajęli wyznaczone miejsca, gdzie czekały na nich  dyplomy i upominki. Następnie po czynnościach organizacyjnych rozdano testy odpowiednie do poziomu klas IV, V, VI, VII i  VIII. Zadania testowe obejmowały zagadnienia zawarte w programie „Wielkopolska moja mała ojczyzna”. Sprawdzały także znajomość miejsc upamiętniających wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim i przebiegiem samego powstania, a także umiejętność posługiwania się wybranym słownictwem z gwary wielkopolskiej.

Po 45 minutach uczniowie zakończyli rozwiązywanie zadań testowych i mogli wrócić do domów, a do pracy przystąpiła komisja konkursowa pod kierunkiem pani Beaty Górnej w składzie: Magdalena Brząkała, Krystyna Brzostowska, Agnieszka Dzierzgowska, Agnieszka Grajek, Mirela Stachowiak, Wioleta Szafran.

Oficjalne wyniki konkursu będą dostępne już za tydzień na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Organizatorzy konkursu dziękują Wójtowi Przemysławowi Majchrzakowi, Staroście Tomaszowi Krancowi, Radzie Rodziców przy szkole w Łeknie za przekazane upominki i środki finansowe, które umożliwiły organizację etapu powiatowego XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. (BG)

  [treść archiwalna]
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
 • Etap powiatowy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o...
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88