Komunikat dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w trybie konkursu i pozakonkursowym, czyli tzw. małych grantów, że w związku epidemią koronawirusa organizacje te, chcąc zmienić termin realizacji zadania lub harmonogram tak, aby zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową bądź złożoną ofertą, proszone są o kontakt z właściwym wydziałem Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88