Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wągrowieckiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294 oraz z 2020r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie obowiązywało co najmniej do 29 maja 2020 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu. Przewidywany termin i sposób przywrócenia działania punktów zostanie podany
do publicznej wiadomości.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88