• 101956337_301804897491115_6406951089383407616_n
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

REMONT DROGI POWIATOWEJ W SŁAWICY ZAKOŃCZONY

28 maja 2020 roku dokonany został odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1660P w m. Sławica”. W ramach przeprowadzonego remontu na odcinku długości 995 metrów i szerokości 6 metrów wykonano:

 • wymianę nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej;
 • wymieniono konstrukcje nośne w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę;
 • odnowienie oznakowanie poziomego i pionowego.

W efekcie prac remontowych poprawiono bezpieczeństwo ruchu kołowego, wykonano korekty spadków poprzecznych i podłużnych oraz dokonano regulacji prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm w składzie:

 1. Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki – LIDER 
 2. Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – PARTNER

Całkowity koszt remontu wyniósł 464.637,88 złotych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88