• Unijne wsparcie dla „zawodowców” z powiatu wągrowieckiego

Unijne wsparcie dla „zawodowców” z powiatu wągrowieckiego

„Droga do sukcesu! - „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” i "Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” - to dwa, warte niemal 4 mln zł projekty, na które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. To aż 90% wartości projektów. Dzisiaj Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z powiatem wągrowieckim reprezentowanym przez  Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca i Wicestarostę Michała Piechockiego, a także powiatem wolsztyńskim oraz Konsorcjum Szkoleniowo – Doradczym Gamma Sp. z o.o. Spółka komandytowa, reprezentowanym przez Prezes Justynę Chmielewską.

- Warto zaznaczyć, że Europejski Fundusz Społeczny, z którego pochodzą środki unijne ma bardzo szeroki obszar interwencji. Bo z jednej strony to wsparcie działań związanych z rynkiem pracy, ale są to także interwencje dotyczące programów prozdrowotnych i edukacji. Ale to przede wszystkim człowiek i człowiek na rynku pracy – podkreśla Wicemarszałek Jankowiak. - Projekty, na których dofinansowanie dziś podpisujemy umowy obejmą w sumie 455 uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wolsztyńskim i wągrowieckim. Pozwolą one na lepsze dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy, ułatwią także absolwentom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów wzmocni ich pozycję już na starcie kariery zawodowej – mówi Wicemarszałek.
Wsparcie unijne skierowane jest do uczniów i nauczycieli technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie. 

- To bardzo ważne wsparcie dla lokalnych samorządów, które zostanie wykorzystane m.in. na unowocześnienie wyposażenia szkół – zaznacza starosta Tomasz Kranc.

Celem projektów jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w regionie poprzez nabycie i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez uczniów wielkopolskich techników. Zaplanowane w projektach działania umożliwią uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów oraz zdobycie doświadczenia podczas wykonywanych zadań na danym stanowisku pracy. Ponadto, w projektach przewidziano działania, które będą miały na celu przedstawienie uczniom możliwych kierunków dalszego rozwoju i kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej, jak i zawodowej.

Planowane w projektach wsparcie obejmować będzie realizację staży zawodowych organizowanych we współpracy z przedsiębiorcami oraz różnorodnych kursów i szkoleń specjalistycznych/zawodowych dla uczniów we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto, w projektach przewidziano działania uzupełniające – doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Projekty realizowane będą od czerwca 2020 r., a zakończą się w roku 2023.

Żródło: UMWW

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88