Blisko 3 tys. uczniów powiatowych szkół i placówek zakończyło rok szkolny

W piątek 26 czerwca we wszystkich szkołach w całej Polsce oficjalnie zakończył się rok szkolny 2019/2020. Podobnie było w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

W tym roku, że względu na epidemię covid-19 uroczyste apele, wystąpienia dyrektorów odbyły się nie w szkołach, ale online. W większości szkół i placówek oświatowych uczniowie mogli odebrać świadectwa (podzieleni na grupy i z zachowaniem środków ostrożności) w piątek. W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu rozdawanie świadectw rozpoczęło się dzisiaj (29.06) i potrwa do środy 1 lipca.

Łącznie rok szkolny zakończyło 2.855 uczniów w poszczególnych placówkach:
 
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 97
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 67
3. Specjalny Odowek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu - 102
4. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 405
5. Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu- 1413
6. Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 573
7. Zespół Szkół w Gołańczy - 198

W minionym roku szkolnym uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki , jak co roku odnieśli wiele sukcesów w konkurach i olimpiadach na różnych szczeblach.

- Gratulujemy wszystkim i dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom za wytrwałość. Dziękujemy nauczycielom, dyrekcji, gronom pedagogicznym za trud wkładany w wykonywaną pracę, szczególnie w tym trudnym ostatnio dla nas czasie – podkreśla, w imieniu samorządu Powiatu Wągrowieckiego, Starosta Tomasz Kranc.

Nauka zdalna nie była łatwa ani dla uczniów, ani dla rodziców, ani dla nauczycieli, ale wszystkie powiatowe placówki poradziły sobie z tym wyzwaniem. Powiat Wągrowiecki zakupił 40 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość zakupionego sprzętu to 100 tys. zł. Laptopy zostały przekazane do siedmiu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Szkół w Gołańczy. Laptopy zostały następnie przez jednostki przekazane potrzebującym uczniom, w celu umożliwienia nauki zdalnej.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki, w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymał maksymalną kwotę grantu tj.100 tysięcy złotych, na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Po zakończeniu okresu zdalnego nauczania sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez ww. podmioty do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Działanie to zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88