• Logo PFRON

Ponad 250 tys. zł dla Powiatu Wągrowieckiego na wyrównywanie różnic między regionami

Powiat Wągrowiecki wystąpił do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu o dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III” i otrzymał pozytywną odpowiedź o przyznaniu środków finansowych w łącznej kwocie 259 830,04 zł.

Środki finansowe, po zawarciu umowy, zostaną przyznane na:

- Likwidację barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do budynku. Beneficjentem jest Gmina Wągrowiec, przyznana kwota na realizację projektu to 93.500 zł, koszty obsługi 2.337,50 zł.
- Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na WTZ w Gołańczy. Bebficjentem jest Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego, przyznana kwota na realizcję projektu to 159.992,72 zł, koszty obsługi 3.999,82 zł.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88