• logo tarcza

Już ponad 19 milionów trafiło do przedsiębiorców z powiatu wągrowieckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku do przedsiębiorców działających na terenie naszego powiatu trafiło już ponad 19 milionów złotych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Szczegółowe zestawienie liczby wniosków i wydatków znajduje się w tabeli:

Rodzaj wsparcia

Liczba złożonych wniosków

Wnioski rozpatrzone pozytywnie

Wydatki w zł

Mikropożyczki – jednorazowe niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

3289

3108

15.535.699

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla niezatrudniających (art.15 zzc)

456

383

1.125.280

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (u przedsiębiorców) (art.15 zzb)

339

269

2.606.347,07

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (organizacje pozarządowe i in.)
(art.15 zze)

4

2

11.492,54

RAZEM

4088

3762

19.278.818,61

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dysponuje łączną kwotą środków finansowych przeznaczonych na pomoc przedsiębiorcom,  ograniczającą skutki epidemii koronawirusa, w wysokości 30 mln złotych, jednak w przypadku wyczerpywania się tego limitu – możliwe jest pozyskanie dodatkowej puli pieniędzy.

Aktualnie, w trybie ciągłym do odwołania, trwają nabory na wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach z Tarczy Antykryzysowej.

Można ubiegać się o: 

  • pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd);
  • pożyczkę do 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

Wszelkie informacje na temat wsparcia publikowane są bieżąco na stronie internetowej: wagrowiec.praca.gov.pl

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88