UWAGA! Stypendium WSHiU również na studia niestacjonarne!

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ufundowała w bieżącym roku dwa stypendia o równej wartości 15 000 zł do wykorzystania na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego pragnących kontynuować naukę w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki zarówno z roku 2020, jak i lat poprzednich.

Warunki otrzymania stypendium w załączniku.

Wnioski należy składać do 25 września 2020 roku. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Wągrowieckiego. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopię świadectwa dojrzałości i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu pod numerem telefonu 67 26 80 551.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88