Komunikat dla organizacji pozarządowych

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok’’, zwracamy się z prośbą o przygotowanie w formie pisemnej na załączonym formularzu informacji dotyczących:

  • propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe
    w 2021 roku,
  • szacunkowych kosztów ich realizacji,
  • rezultatów realizacji zadania publicznego,
  • ewentualnych uwag i sugestii dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy tworzonego zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z poz. 1057).

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych prosimy przesłać drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

lub drogą elektroniczną na e-mail: oz@wagrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88