Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wągrowieckim

W poniedziałek 14 września w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wągrowieckim. Tematem wiodącym była sytuacja epidemiczna w naszym powiecie – szczególnie w służbie zdrowia, w części podlegającej pod powiat oraz oświacie i opiece społecznej.

Wysłuchano sprawozdań odnośnie działań wszystkich służb, inspekcji i straży w powiecie odnośnie zapobiegania i zwalczania choroby Covid-19. Podkreślano dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami oraz jednostkami powiatu; na szczególną uwagę zasługuje dobra współpraca z Sanepidem, na którym spoczywa główny ciężar koordynacji działań administracyjnych. Pewne zamieszanie powodują jednak zmieniające się przepisy oraz wytyczne wydane przez MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Niekiedy stoją one na przeszkodzie działaniom samorządów i dyrektorów szkół – jak stwierdzali uczestnicy spotkania.

Podczas spotkania zostały omówiony szczegółowo zmiany w funkcjonowaniu szpitala w związku z wprowadzeniem nowych zasad. Wprowadzono System zabezpieczenia Covid-19, który składa się z trzech poziomów. Nasz szpital został zaliczony do poziomu pierwszego. Wiąże się to między innymi z uruchomieniem punktu pobrań do robienia testów immunologicznych oraz przygotowaniem na przyjmowanie podejrzanych o chorobę Covid-19 (zapewnienie specjalnych stanowisk do obserwacji). Oznacza to dodatkowe zadania i obowiązki dla szpitala.

Starosta podziękował wszystkim pracownikom służb, inspekcji i straży zaangażowanym w zapobiegnie i zwalczanie tej choroby i złożył im wyrazy uznania. Specjalne podziękowania skierował do pracowników Domu Opieki Społecznej w Srebrnej Górze, którzy zrezygnowali z innych swoich zajęć zawodowych, by poświęcić się tylko pensjonariuszom.         

  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88