Pokonałeś Covid-19? Oddaj osocze

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc zapraszają do honorowego dawstwa krwi. Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!
Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK wyłącznie osoby, które spełniają poniższe warunki:
- przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
- dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2,
- są w wieku 18 - 60 lat i nie chorują przewlekle,
- nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników,
- kobiety, które nie były w ciąży.
Kontakt z lek. med. Agnieszką Łabą – kierownikiem działu dawców, tel. 61 886 33 34.
Osoby, które przechorowały COVID-19 proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dokonania wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza, ustalenia najdogodniejszego terminu i miejsce jego pobrania.
 
Kontakt z Działem Dawców RCKiK w Poznaniu w godz.7.30-14.30 tel.: 61 886 33 54.
 
Osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 musi spełniać standardowe kryteria dawcy krwi (m.in. stanu zdrowia, wagi, wzrostu, nieprzebywania w obszarach o szczególnej sytuacji epidemiologicznej, np. obszary występowania wirusa Zika, wirusa Zachodniego Nilu czy też endemicznego występowania malarii).
 
Ostateczną i wiążącą decyzje podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej!
 
Niektórzy pacjenci, którzy przeszli chorobę i zostali wyleczeni, wytwarzają we krwi przeciwciała przeciwko wywołującym ją koronawirusom SARS-CoV-2. Na całym świecie, w Europie, Chinach i USA, prowadzone są próby polegające na pobraniu z krwi osocza ozdrowieńców wraz z tymi przeciwciałami i podawaniu go pacjentom walczącym z chorobą.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88