Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) kultury i sztuki,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5) turystyki i krajoznawstwa,
6) przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości,
7) wspierania pieczy zastępczej,
8) wspierania osób z niepełnosprawnością,
9) wspierania osób starszych,
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
11) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.),
12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Więcej informacji w załączniku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88