Grant w wysokości 356 tys. dla powiatu

Powiat wągrowiecki w ramach umowy nr 345/2020 na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pozyskał grant w wysokości 356.079,60 zł. Zostanie on przeznaczony na wsparcie powiatowych jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz reintegracji osób niepełnosprawnych.
 
Pracownicy etatowi i nieetatowi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu (w tym również rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka), Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Heliodora Grabiasa w Wągrowcu oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Gołańczy, wykonujący pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/klientami pomocy społecznej, integracji społecznej/pieczy zastępczej w okresie od czerwca do listopada 2020 roku otrzymają dodatki/dopłaty do wynagrodzeń. Dodatkowo pracownicy PCPR zostaną doposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid19. W ramach grantu sfinansowane zostanie również wsparcie psychologiczne, które jest dostępne w Centrum dla pracowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz wspierających osoby niepełnosprawne.
Blisko 40.000 zł, stanowiących 10% udział własny w realizacji zadania zostało zabezpieczone w środkach własnych powiatu wągrowieckiego.
  • logo
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska EFS
  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88