• TARCZA ANTYKRYZYSOWA

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - KOMUNIKAT O WZNOWIENIU NABORÓW WNIOSKÓW

KOMUNIKAT o wznowieniu naborów wniosków o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) informuję, że 
z dniem 7 stycznia 2021r. wznowione zostają nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej o przyznanie:

 
O udzielenie wsparcia mogą się ubiegać podmioty, które nie korzystały z pomocy  w poprzednich naborach lub nie wykorzystały maksymalnego (3 miesięcznego) okresu dofinansowania.  
 
Wszelkie informacje na temat możliwości i warunków uzyskania pomocy w związku z ograniczaniem skutków COVID-19 dla przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów znajdują się na stronie internetowej wagrowiec.praca.gov.pl, w zakładce TARCZA ANTYKRYZYSOWA.
 
Wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej praca.gov.plprzy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego,
  • w wersji papierowej do skrzynki podawczej w siedzibie urzędu lub drogą pocztową.


Dokumenty można składać do 10 czerwca 2021r.

Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie  przez platformę  praca.gov.pl.

Wnioski złożone po dniu 10 czerwca 2021 roku pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Do wniosku powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki. 

UWAGA!

  • W przypadku wersji  papierowej, proszę o dołączenie do wniosku 2 egz. podpisanej przez przedsiębiorcę umowy.
  • Proszę też o zwrócenie uwagi na rzetelność i  poprawność wpisywanych danych, ich kompletność oraz złożenie czytelnego podpisu na wniosku oraz  wymaganych załącznikach.
  • Wzory  dokumentów są aktualizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, dlatego należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji (pobierać z zakładki TARCZA ANTYKRYZYSOWAw dniu wypełniania / składania).
  • Przed wypełnieniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami i wytycznymi publikowanymi w zakładce TARCZA ANTYKRYZYSOWA.

Beata Korpowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu

 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88