• Wspólna polityka rolna - infografika

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Od 18 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:  <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej>  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta:  <https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr>  https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.
 
Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  <https://www.gov.pl/web/rolnictwo>  https://www.gov.pl/web/rolnictwo  oraz upowszechniana poprzez media.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88