Informacja o realizacji przez PUP zadań z zakresu Tarczy antykryzysowej i branżowej w 2020 roku

Informacja w realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zadań z zakresu Tarczy antykryzysowej i branżowej w 2020 roku

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku do przedsiębiorców działających na terenie naszego powiatu trafiło za pośrednictwem tut. PUP niemal 28 mln złotych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i branżowej.

Szczegółowe zestawienie liczby wniosków i wydatków:

Rodzaj wsparcia

Liczba złożonych wniosków

Wydatki w zł

Mikropożyczki – jednorazowe niskooprocentowane pożyczki

dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

3490

16.379.699,00

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej (art. 15zzda)

39

102.068,27

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

dla niezatrudniających (art.15 zzc)

678

2.961.660,00

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

(u przedsiębiorców) (art.15 zzb)

466

8.275.315,06

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

(organizacje pozarządowe i in.) (art.15 zze)

4

18.391,44

Dofinansowanie kościelnej osobie prawnej części kosztów

wynagrodzeń pracowników ( art. 15zze2)

1

4.024,35

Dotacje dla określonych branż (tarcza branżowa)

82

250.000,00

RAZEM

4760

27.991.158,12

Od  19 grudnia 2020  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje tzw. Tarczę branżową, czyli pomoc skierowaną do przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach wskazanych przez przepisy (41 kodów PKD). Do 24 stycznia 2021 roku wpłynęło 150 wniosków przedsiębiorców dotyczących wsparcia z  Tarczy branżowej i do tego dnia wypłacono 117 dotacji na kwotę 585.000 zł (w tym 250.000 zł w 2020 roku). Ustawowy termin  składania wniosków na dotacje kończy się 31 stycznia 2021 roku. Wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną  poprzez platformę praca.gov.pl. Aby otrzymać wsparcie w postaci dotacji, mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca musi wykazać co najmniej 40 % spadek przychodów uzyskanych w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do października lub listopada 2019 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest też prowadzenie działalności w branżach określonych kodami PKD wg stanu na dzień 30 września 2020 roku (zgodnie z rejestrem REGON w brzmieniu na 30.09.2020).  Jeśli przedsiębiorca będzie nadal prowadził działalność gospodarczą przez okres minimum 3 miesięcy od udzielenia dotacji, nie będzie musiał zwracać dotacji, chyba że  wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem,  złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, nie poddał się kontroli lub nie spełniał warunków do udzielenia dotacji.

Oprócz nowej Tarczy branżowej, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przyjmuje i realizuje wnioski ze „starej” Tarczy antykryzysowej (mikropożyczki, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników). Ze „starej” Tarczy mogą korzystać te podmioty, które nie wykorzystały jeszcze ustawowych możliwości. Wnioski mogą być składane do 10 czerwca 2021 roku.

Na finansowanie wszystkich form wsparcia ograniczających skutki wystąpienia pandemii tut. PUP pozyskał  na 2021 rok kwotę 4.250.000 zł.

Szczegóły dotyczące naborów wniosków z Tarczy antykryzysowej i branżowej znajdują się na stronie internetowej wagrowiec.praca.gov.pl.

Opracowanie: Dyrektor PUP Beata Korpowska

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88