Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach

Choć jeszcze mamy kalendarzową zimę, wiosenna aura sprzyja pracom związanym z przebudową ulicy Antoniewskiej w Skokach.

Umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej podpisano 21 grudnia ub. r. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Zninie.
 
Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin wykonania robót budowlanych to 16.08.2022, wymagany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.08.2022.
 
Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.
 
Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych. 
  [treść archiwalna]
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
 • Trwają prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w...
  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88