Informacja na temat Tarczy antykryzysowej i branżowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku do przedsiębiorców działających na terenie naszego powiatu trafiło za pośrednictwem tut. PUP ponad 30 milionów złotych  w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i branżowej.

Szczegółowe zestawienie liczby wniosków i wydatków:

Rodzaj wsparcia 01.01.2021 - 31.03.2021 01.04.2020 - 31.03.2021
Liczba złożonych wniosków Wydatki
w zł
Liczba złożonych wniosków Łączne
wydatki
w zł
Mikropożyczki – jednorazowe niskooprocentowane
pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
(art.15 zzd)
37 75.000,00 3527 16.454.699,00
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej
(art. 15 zzda)
7 31.200,00 46 133.268,27
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla niezatrudniających
(art.15 zzc)
107 260.120,00 785 3.221.780,00
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
(u przedsiębiorców)
(art.15 zzb)
30 241.593,79 30 8.516.908,85
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
(organizacje pozarządowe i in.)
(art.15 zze)
0 0,00 4 18.391,44
Dofinansowanie kościelnej osobie
prawnejczęści kosztów wynagrodzeń
pracowników
(art. 15 zze2)
0 0,00 1 4.024,35
Dotacje dla określonych branż
(tarcza branżowa)
381 1.730.000,00 463 1.980.000,00
RAZEM 562 2.337.913,79 4856 30.329.071,91

Nabory wniosków na wszystkie formy wsparcia w ramach Tarcz trwają w systemie ciągłym:
- do 31 maja 2021 roku w przypadku dotacji branżowych (tylko drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl)
- do 10 czerwca 2021 roku wszystkie pozostałe formy Tarczy antykryzysowej.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wagrowiec.praca.gov.pl, w zakładce Tarcza antykryzysowa.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88