• Karta bankomatowa

OGŁOSZENIE BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH - ZNALEZIONO KARTĘ BANKOMATOWĄ!

12 lipca 2021r. na rondzie przy ul. Lipowej w Wągrowcu znaleziono kartę bankomatową.
 
Osobę uprawnioną do odbioru w/w rzeczy wraz z dowodem osobistym, prosimy o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15, w godzinach od 9:00 do 14:00.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88