Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

W piątek 23 lipca w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej i interesariuszy partnerstwa samorządów lokalnych „Razem dla rozwoju” z udziałem doradców ze Związku Miast Polskich (ZMP).

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc - Przewodniczący Rady Partnerstwa, Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, Wójt Gminy Wapno Maciej Kędzierski, Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, przedstawiciele grupy roboczej działającej w ramach partnerstwa z Beatą Jessa  - Kierownikiem Wydziały Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego jako jej koordynatorem oraz doradcy ZMP: Ryszard Grobelny, Anna Żabińska – Pioterek oraz Wojciech Zarzycki.

Na spotkaniu podsumowującym dotychczasową pracę w ramach partnerstwa przedstawione zostały cele strategii, omówiono projekty strategiczne i uzupełniające, przygotowane w ramach Partnerstwa oraz przedstawione zostały możliwości finansowania tych projektów. Na zakończenie doradca z ZMP zaprezentował strukturę dokumentu strategii, którą udało się do tej pory wypracować.

Niespełna rok temu Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Miasto i Gmina Kcynia, Gmina Damasławek, Gminy Wapno, Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski podjęły działania zmierzające do opracowania wspólnej, nowej strategii rozwoju Pałuk w najbliższych dziesięcioleciach.  

Działania partnerstwa realizowane są w ramach Projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały celem realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji.

Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Docelowo w każdym województwie mają zostać utworzone od 1 - 3 partnerstw JST, mających pomysł na współpracę długofalową. Rezultatami udziału w projekcie będą: opracowanie strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Pakiety projektów wynikające z dokumentów wypracowanych w ramach pilotażu powinny mieć preferencyjny dostęp do środków z polityki spójności UE na lata 2021- 2027.

  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”
  • Kolejne spotkanie Samorządów Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88