Już wkrótce ruszy rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu

We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk na zadanie pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)".
 
Całkowita kwota robót to 1.436.381,59 zł. Zadanie to dofinansowywane jest w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu oraz gminy miejskiej Wągrowiec.
 
Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót przewiduje się do 16 czerwca 2022 roku.
 
W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano:
- ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
- przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
- na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
- na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
- budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
- wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
- utwardzenie zjazdów do posesji,
- usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
- wymianę włazów kanałowych,
- wymianę krawężników drogowych,
- naprawę spękań i ubytków,
- instalacja oświetlenia ulicznego,
- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...
  • 14 września Starosta Tomasz Kranc wraz z dyrektorem...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88