• Telefon komórkowy Samsung koloru niebieskiego
   [treść archiwalna]
 • Telefon komórkowy Samsung koloru niebieskiego
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Znaleziono telefon komórkowy Samsung koloru niebieskiego

OGŁOSZENIE BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH - 10 stycznia br. koło stacji paliw ORLEN znajdującej się na ul. 11-stego listopada, na parkingu przy pasie zieleni w Wągrowcu, znaleziono telefon komórkowy Samsung koloru niebieskiego.

Osobę uprawnioną do odbioru w/w rzeczy wraz z dowodem osobistym, prosimy o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia, ul. Kościuszki 15, w godzinach od 9:00 do 14:00. 

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88