Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), uchwały Nr LVI/450/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 9530) oraz projektu budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2024, ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Szczegóły: https://www.wagrowiec.pl/584,ogloszenia-urzedowe

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88