Powiatowy Budżet Obywatelski 2019 wkracza w kolejny etap

2 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął uchwałę w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego.  Kwota budżetu obywatelskiego na 2019 r. wynosi brutto 600.000 zł.

W ramach tej kwoty mogą być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, których realizacja nastąpi w 2019 roku, o charakterze:

  • kulturalnym,
  • sportowym,
  • edukacyjnym,
  • turystycznym,
  • zdrowotnym,
  • społecznym,
  • ekologicznym,
  • infrastrukturalnym.

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zadania w trzech kategoriach:

- zadanie „duże” w kwocie do 400 000,00 zł brutto, wysokość środków 400.000 zł,

- zadanie „średnie” w kwocie do 150 000,00 zł brutto, wysokość środków 150.000 zł,

- zadanie „małe” w kwocie 10 000,00 zł brutto, wysokość środków 50.000 zł.

Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze, a także uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim. Do zgłoszenia należy dołączyć listę z poparciem projektu wyrażonym przez co najmniej 20 osób. Formularz zgłaszania zadań uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie rubryki oznaczone jako obowiązkowe.

Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 13 lub przesyła w wersji elektronicznej na adres: powiat@wagrowiec.pl z dopiskiem „Budżet Obywatelski.”  

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 11 sierpnia do 11 września 2018 r.

drukuj (Powiatowy Budżet Obywatelski 2019 wkracza w kolejny etap)

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88