Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy!

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – rusza dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy!
Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu SKS korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce!

O programie – województwo wielkopolskie
Podstawowym celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.
W tym roku w województwie wielkopolskim w zajęciach realizowanych w ramach #programSKS uczestniczy ponad 27 tys. dzieci i młodzieży z 907 szkół. Programem objęto aż 35 powiatów i 219 gmin z Wielkopolski!
Dodatkowy nabór – dlaczego warto dołączyć do SKS-owej społeczności?
Najprostszym i najtańszym lekarstwem na przeciwdziałanie niepokojącym tendencjom dot. otyłości jest regularna aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje, aby każde dziecko w wieku szkolnym było aktywne ruchowo przynajmniej przez godzinę dziennie. Program SKS poprzez swoje fundamentalne założenia przyczynia się do realizacji tego zalecenia.
Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.
Jak dołączyć do Programu?
Ważną rolę odgrywa operator wojewódzki – Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” - który odpowiada za rekrutację szkół do programu, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje o rekrutacji do programu SKS są dostępne na stronie http://szswielkopolska.pl.
Rolę operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. W ramach koordynacji Programu SKS Instytut odpowiada za działania komunikacyjno-promocyjne oraz ewaluację projektu. SKS-owa społeczność ma możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach, warsztatach i konkursach.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88