Program stypendialny Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Starosta Wągrowiecki  informuje, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w roku szkolnym 2018/2019, będzie realizował program stypendialny Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia  jednolitych magisterskich uczelni publicznych na stałe zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. Studiują w trybie dziennym,
  2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,01,
  3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
  4. Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
  5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  6. Złożą pełną dokumentację w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 w terminie do 20 października 2018 roku.

Dokumenty należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu p. 213, sprawę prowadzi Agata Łasecka, tel 672680551.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88