Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Wągrowiec - Gołańcz

W piątek 28 września 2018 r. odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu konsultacje społeczne, dotyczące opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa.”

W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Henryk Szczefanowicz, obecny był również przedstawiciel Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK Stanisław Juszczak. Wśród zaproszonych gości licznie stawili się przedstawiciele gmin i powiatów, przez które przebiega odcinek linii kolejowej Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa. Zaproszeni zostali również przedstawiciele powiatu nakielskiego na czele ze Starostą Nakielskim Tomaszem Miłowskim.

Aktualizację studium wykonuje na zlecenie PKP PLK SA firma IDOM z Warszawy. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane podstawowe założenia projektu, w tym potencjalne plany modernizacji linii kolejowej. Następnie wywiązała się dyskusja w ramach, której przedstawiciele gmin przedstawiali własne propozycje i spostrzeżenia dotyczące analizowanej linii, jak również wskazywali potencjalne lokalizacje nowych przystanków kolejowych oraz istniejących przejazdów kolejowych i położenie planowanej bocznicy kolejowej.

Wicestarosta Michał Piechocki, w imieniu Powiatu Wągrowieckiego, zaproponował dodatkowe dwa przystanki kolejowe: Wągrowiec Osada i w gminie Gołańcz w miejscowości Oleszno. 
Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, wspierany przez Burmistrza Kcyni Tomasza Szarugę zabiegał, aby w aktualizowanym studium znalazła się również rewitalizacja linii kolejowej do Kcyni. Od wielu lat lokalne samorządy leżące przy granicy województwa kujawsko-pomorskiego walczą o wznowienie przewozów kolejowych na tym nieczynnym odcinku. Niestety, brak porozumienia ze strony województwa kujawsko-pomorskiego jest główną przeszkodą w realizacji tej inwestycji. 
To pierwszy etap konsultacji społecznych, które odbywać się będą przez kilka miesięcy.

  • Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii...
  • Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji linii...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88