Przebudowa ulicy Zamkowej w Skokach

W czwartek 18 października nastąpił odbiór techniczny wykonania przebudowy ulicy Zamkowej w Skokach.

Odbioru dokonali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Robert Torz oraz przedstawiciel wykonawcy Szymon Włodarczyk i inspektor nadzoru. Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z siedzibą w Cieślach.

W ramach zadania wykonano :

- poprawę odwodnienia jezdni,

- nowe warstwy jezdni  o szerokości 5,5 m i długości 470 mb.

- zjazdy z kostki betonowej

- chodniki z kostki betonowej,

- wprowadzenie  stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie nowych  przejść dla pieszych – część oznakowania to znaki aktywne zasilane solarnie.

Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale Miasta i Gminy Skoki. Wartość wykonanych robót to 1.071.052,25 zł, w tym 500.000 zł pochodziło z budżetu MiG Skoki.

  • Odbiór techniczny przebudowanej ulicy Zamkowej w Skokach
  • Odbiór techniczny przebudowanej ulicy Zamkowej w Skokach
  • Odbiór techniczny przebudowanej ulicy Zamkowej w Skokach
  • Odbiór techniczny przebudowanej ulicy Zamkowej w Skokach

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88