• Powiatowy Budżet Obywatelski
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Znamy wyniki głosowania w Powiatowym Budżecie Obywatelskim 2019

W czwartek dniu 18 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r., w którym udział wzięli: Monika Helwig, Justyna Krysztofiak, Anna Michalska – Nowak, Martyna Łabusińska - Malec, Kamil Matusiak, Emilia Kwiatkowska, Mirosława Kuźniarek, Marian Mikołajczak.             

W dniach od 1 do 17 października do urn umieszczonych w urzędach miast i gmin naszego powiatu oraz w budynku Starostwa, a także za pośrednictwem formularzy elektronicznych oddano łącznie 14.060  głosów, w tym głosów ważnych 13.556.

Tryb głosowania

Liczba ważnych głosów

Liczba głosów nieważnych

Ogółem:

Formularze papierowe

13 528

503

14 031

Formularze elektroniczne

28

1

29

Najczęściej popełniane błędy powodujące nieważność głosów:

 1. brak zakreślenia oświadczenia, że głosujący jest mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego posiadającym czynne prawo wyborcze lub głosujący nie jest mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego, natomiast jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej dla której organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki i posiada się czynne prawo wyborcze,
 2. brak podpisu pod formularzem potwierdzającym oświadczenie o którym mowa w pkt. 1,
 3. zakreślenie więcej niż jednej propozycji zadań na formularzu,
 4. brak wskazania zadania na karcie do głosowania.

Następnie przystąpiono do obliczania wyników głosowania oraz ustalenia kolejności propozycji zadań do realizacji według tzw. „listy rankingowej”.

Liczba ważnych oddanych głosów na poszczególne zadania kształtuje się następująco:

Lp.

Nazwa zadania i miejsce

Liczba  oddanych głosów

1.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Niemczyn   (kier. Stępuchowo)

2 559

2.

Wygrać z czasem – czujka czadu ratuje życie!!!

137

3.

Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu oznakowanie aktywne 3 przejść       dla pieszych (ul. Reja, ul. Lipowa, ul. Janowiecka) w Wągrowcu

316

4.

Zakup ambulansu typu „C” dla ZOZ Wągrowiec

856

5.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” ul. Lipowa   w Gołańczy

520

6.

Remont drogi powiatowej nr 1694P odc. Wiela – Gołaszewo

651

7.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych”                     w m. Chawłodno

163

8.

Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja

642

9.

Remont drogi powiatowej nr 1561P odc. Wapno – Stołężyn                         (w kier. Kujawek)

309

10.

Aktywizacja seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego

936

11.

Spartakiada młodzieży w sportach obronnych

26

12.

Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice

4 802

13.

Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego poprzez zastosowanie Defibrylator AED oraz zestawu ratownictwa medycznego

780

14.

Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu

500

15.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych”                     w m. Czeszewo

242

16.

Remont drogi powiatowej nr 1696P odc. Mieścisko – Budziejewko

84

17.

Przebudowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza      (do skrzyżowania z ul. Pocztową) w Wapnie

33

 

W związku z powyższym biorąc pod uwagę zapis §7 ust. 1 Uchwały nr 789/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego Zespół ustala następującą „listę rankingową”:

 1. Zadania duże:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Niemczyn   (kier. Stępuchowo)

2 559

2.

Zakup ambulansu typu „C” dla ZOZ Wągrowiec

856

3.

Remont drogi powiatowej nr 1694P odc. Wiela – Gołaszewo

651

4.

Aktywizacja seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego

936

5.

Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice

4 802

6.

Remont drogi powiatowej nr 1696P odc. Mieścisko – Budziejewko

84

 1. Zadania średnie:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu oznakowanie aktywne 3 przejść     dla pieszych (ul. Reja, ul. Lipowa, ul. Janowiecka) w Wągrowcu

316

2.

Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja

 

642

3.

Remont drogi powiatowej nr 1561P odc. Wapno – Stołężyn                        (w kier. Kujawek)

309

4.

Przebudowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza     (do skrzyżowania z ul. Pocztową) w Wapnie

33

 1. Zadania małe:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Wygrać z czasem – czujka czadu ratuje życie!!!

137

2.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych”            ul. Lipowa w Gołańczy

520

3.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych”                     w m. Chawłodno

163

4.

Spartakiada młodzieży w sportach obronnych

 

26

5.

Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego poprzez zastosowanie Defibrylator AED  oraz zestawu ratownictwa medycznego

780

6.

Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu

500

7.

Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych”              w m. Czeszewo

242

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88