Odbiór techniczny inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Mieścisko

W piątek 19 października nastąpił odbiór techniczny wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie gminy Mieścisko.

Odbioru dokonali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wójt Gminy Mieścisko Andrzej Banaszyński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Robert Torz, kierownik działu  ds. utrzymania  dróg i mostów Michał Piaskiewicz, inspektor ds. dróg i transportu w UG Mieścisko Wioletta Cytlak, kierownik budowy Łukasz Nowak oraz wykonawca Tomasz Frelich – właściciel firmy TOM-BRUK  z Mieściska. Wykonano:

  1. Przebudowę peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia wraz z chodnikiem o długości 59,0 mb.
  2. Budowę zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w miejscowości Podlesie wysokie o długości 54 mb i szerokości od 5,3do 5,70 m.
  3. Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w miejscowości Sarbia” o długości 97 mb.

Inwestycje były realizowane przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale finansowym Gminy Mieścisko. Wartość całkowita  inwestycji  to 201.330,14 zł. w tym 79.000 zł  pochodziło z budżetu Gminy Mieścisko.

  • Odbiór techniczny inwestycji zrealizowanych na terenie...
  • Odbiór techniczny inwestycji zrealizowanych na terenie...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88