Rzecznik Konsumentów ostrzega - znaj swoje prawa przy zmianie sprzedawcy prądu/gazu lub usług telekomunikacyjnych

Prawo konsumenta do zmiany dostawcy energii elektrycznej/gazu czy usług telekomunikacyjnych  jest od kilku lat ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności na tych rynkach. Niestety nie wszystkie oferty są dla konsumenta korzystne i nie wszystkie są przedstawiane w uczciwy sposób, a w większości ofiarami nieuczciwych sprzedawców padają seniorzy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu, w związku z wzmożonymi napływającymi od konsumentów sygnałami, apeluje do odbiorców, żeby dokładnie czytali umowy przed ich podpisaniem. Oprócz ceny usługi oraz nazwy operatora, zwracajmy uwagę na jaki okres zawierana jest umowa, czy jest automatycznie przedłużana, czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach. Należy pamiętać również, że od niekorzystnej umowy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia, ale tylko w przypadku, gdy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość.

Pamiętaj! Przed podpisaniem umowy powinieneś:

  • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa, za którego się podaje. Możesz poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;
  • przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy w tym jego logo, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania, itp.;
  • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego czy kuriera, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;
  • dopilnować, abyś po jej zawarciu otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami;
  • jeśli masz wątpliwości co do treści umowy poproś przedstawiciela handlowego o pozostawienie jej egzemplarza oraz telefonu kontaktowego celem skonsultowania jej z najbliższymi. Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

Dodatkowych informacji oraz pomocy w odstąpieniu od niechcianej umowy Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 pokój nr 7 (parter), mailowo pod adresem rzecznikkonsumenta@wagrowiec.pl oraz telefonicznie pod numerem (67)26-80-516.

  • Rzecznik Konsumentów ostrzega - znaj swoje prawa przy...
  • Rzecznik Konsumentów ostrzega - znaj swoje prawa przy...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88