Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Fundacją ORCHidea z siedzibą w Poznaniu

We wtorek 30 października podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Fundacją ORCHidea z siedzibą w Poznaniu.

Zaburzenia i choroby naczyniowe mózgu stanowią istotny problem zdrowia publicznego. Wg statystyk - na świecie i w Polsce choroby te stanowią trzecią przyczyną zgonów oraz  pierwszą przyczynę niepełnosprawności. Po okresie intensywnego leczenia duża część  pacjentów neurologicznych w dalszym ciągu zmaga się z licznymi powikłaniami wpływającymi na codzienne życie, takimi jak niedowład połowiczy, problemy z chodzeniem, afatyczne zaburzenia mowy.

Mając na uwadze potrzebę polepszenia opieki nad pacjentami z neurologicznymi problemami zdrowotnymi, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nawiązał współpracę z Fundacją ORCHidea, która posiada bogate doświadczenie w zakresie organizowania działań wspierających na rzecz osób dotkniętych deficytami neurologicznymi. Podjęta współpraca została sformalizowana w dniu 30 października br. podpisaniem listu intencyjnego. List, w obecności Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, podpisał dyrektor wągrowieckiego ZOZ Przemysław Bury oraz Prezes Zarządu Fundacji Piotr Orchowski.

Zadeklarowano wzajemną wolę wymiany doświadczeń oraz wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie tej grupy pacjentów naszego ZOZ-u. Tym samym stworzone zostały podstawy do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału obu podmiotów, aktywnie działających w obszarze neurorehabilitacji.

  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...
  • Podpisano list intencyjny pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88