Akcja Ważenia Tornistrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że w dniach 10-16 października w 48 oddziałach 2 szkół podstawowych powiatu wągrowieckiego została  przeprowadzona ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.
W celu dokonania tej oceny zważono 883 uczniów i ich tornistry.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie ma przepisów określających właściwą wagę tornistrów szkolnych do interpretacji wyników przyjęto stanowisko Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), według którego ciężar tornistra szkolnego nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Uzyskano następujące wyniki: u 27% uczniów ciężar tornistra nie przekraczał 10% masy ich  ciała (mieścił się w normie niskiej), u 43% ciężar tornistra  mieścił się w przedziale pomiędzy ponad 10% do 15% masy ich ciała (nie przekraczał normy wysokiej), a 30 % uczniów nosiło  tornistry, których waga przekracza 15% masy ich ciała  (przekraczała proponowane normy).

W klasach I -III 25 % dzieci miało tornistry w normie niskiej, 36 % w normie wysokiej, a 39 % powyżej normatywu.

W klasach IV-tych wyniki były najgorsze - 11 % dzieci miało tornistry w normie niskiej, 35% w normie wysokiej, a 54 % powyżej normatywu.

W klasach V-tych 17% dzieci nosiło tornistry w normie niskiej, 46% w normie wysokiej, a 37% powyżej normatywu.

W klasach VI – VIII 42% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 49% w normie wysokiej, a 9%  powyżej normatywu (w tych rocznikach wyniki były najlepsze).

- Największe przekroczenie normy wystąpiło u uczennicy IV klasy. Waga jej tornistra stanowiła 27% masy ciała, to tak jakby osoba o wadze 80 kg codziennie dźwigała do pracy teczkę o wadze 21,6 kg (proszę spróbować). Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu tak rodzice jak i nauczyciele powinni zwrócić większą uwagę na ciężar uczniowskich tornistrów - apeluje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu Paweł Gilewski.

Więcej informacji na temat zaleceń dotyczących tornistrów szkolnych można znaleźć na stronie: www.psse-wagrowiec.pl w zakładce aktualności, higiena dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                       

Fot. darmowa baza obrazów Pixabay

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88