Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.), uchwały Nr XLVII/360/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
Załączniki:
http://www.bip.wagrowiec.pl/602,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2019-roku

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88