Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Akademia Dobrej Komunikacji organizuje bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski.

Jest to cykl szkoleń z komunikacji, social media i narzędzi, w tym Facebooka, które na pewno będzie bardzo przydatne dla NGO. Organizacje dowiedzą się jak skutecznie korzystać z tych narzędzi. W szkoleniach może wziąć udział tyko jedna osoba z organizacji, dlatego druga osoba może być na liście rezerwowej i przyjść, jeśli pierwsza nie będzie mogła wziąć udziału).

TERMINY SZKOLEŃ

22.11.2018 (czwartek), 15.00 – 20.30
ul. Bukowska 27/29, Poznań.
Informacja o szkoleniu: http://wrk.org.pl/szkolenie-od-samego-facebooka-3/

27.11.2018 (wtorek), 15.00 – 20.30,
ul. Bukowska 27/29, Poznań.
Informacja o szkoleniu: http://wrk.org.pl/szkolenie-od-samego-facebooka-4/

Dowiedz się jak skutecznie przyciągnąć odbiorców do Twojej organizacji pozarządowej! 

Akademia Dobrej Komunikacji https://www.facebook.com/akademiadobrejkomunikacji/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcrHDHwfP9nog8s0M0_cw2Wfj7IIXd8vPVbDB9GRvKJBzD8ToiQjMTYhPDv5BE6n-6Lu7wUXhntGbPwaijQi9-5zkiUKDna3AnzzdnogTsiJx9lKKc2TYHJlG64XeWbcXtyfgHVvq42_hwTGZS_jenoTXD76DQJvTOH1EmDbTXPD84ye77Mw&__tn__=K-R w województwie wielkopolskim!
Jest to CYKL szkoleń dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, dzięki któremu dowiecie się, jak efektywnie komunikować i promować swoją działalność, poznacie przydatne narzędzia i aplikacje do promocji swoich działań.

Organizatorzy
#AkademiaDobrejKomunikacji https://www.facebook.com/hashtag/akademiadobrejkomunikacji?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCcrHDHwfP9nog8s0M0_cw2Wfj7IIXd8vPVbDB9GRvKJBzD8ToiQjMTYhPDv5BE6n-6Lu7wUXhntGbPwaijQi9-5zkiUKDna3AnzzdnogTsiJx9lKKc2TYHJlG64XeWbcXtyfgHVvq42_hwTGZS_jenoTXD76DQJvTOH1EmDbTXPD84ye77Mw&__tn__=%2ANK-R to projekt Przestrzeń from Facebook https://www.facebook.com/PrzestrzenFb/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcrHDHwfP9nog8s0M0_cw2Wfj7IIXd8vPVbDB9GRvKJBzD8ToiQjMTYhPDv5BE6n-6Lu7wUXhntGbPwaijQi9-5zkiUKDna3AnzzdnogTsiJx9lKKc2TYHJlG64XeWbcXtyfgHVvq42_hwTGZS_jenoTXD76DQJvTOH1EmDbTXPD84ye77Mw&__tn__=K-R i Fundacja TechSoup https://www.facebook.com/techsouppolska/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcrHDHwfP9nog8s0M0_cw2Wfj7IIXd8vPVbDB9GRvKJBzD8ToiQjMTYhPDv5BE6n-6Lu7wUXhntGbPwaijQi9-5zkiUKDna3AnzzdnogTsiJx9lKKc2TYHJlG64XeWbcXtyfgHVvq42_hwTGZS_jenoTXD76DQJvTOH1EmDbTXPD84ye77Mw&__tn__=K-R , który ruszył w całej Polsce.
W naszym województwie partnerem regionalnym została Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych https://www.facebook.com/Wielkopolska-Rada-Koordynacyjna-Związek-Organizacji-Pozarządowych-210915028948414/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcrHDHwfP9nog8s0M0_cw2Wfj7IIXd8vPVbDB9GRvKJBzD8ToiQjMTYhPDv5BE6n-6Lu7wUXhntGbPwaijQi9-5zkiUKDna3AnzzdnogTsiJx9lKKc2TYHJlG64XeWbcXtyfgHVvq42_hwTGZS_jenoTXD76DQJvTOH1EmDbTXPD84ye77Mw&__tn__=K-R .

Wstęp jest bezpłatny! Organizatorzy zapewniają 2-daniowy obiad, zaświadczenie i ciekawą wiedzę.

Szczegóły na:http://www.wrk.org.pl oraz na FB WRK https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Wielkopolska-Rada-Koordynacyjna-Zwi%C4%85zek-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-210915028948414/

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27/29; 60-501 Poznań
tel. 61 62 32 145; tel. 61 8 530 930


 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88