Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego

W poniedziałek 19 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Podczas sesji radni wybrali Prezydium Rady, starostę, wicestarostę, członków Zarządu oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do procedury wyboru przewodniczącego rady powiatu kadencji 2018 – 2023, którym, w wyniku tajnego głosowania, została Małgorzata Osuch. Starostą Wągrowieckim został Tomasz Kranc, uzyskując pełne poparcie wszystkich radnych. Na jego wniosek powołano Wicestarostę, którym ponownie został Michał Piechocki, a także członków Zarządu Powiatu: Roberta Woźniaka, Jerzego Springera i Andrzeja Wieczorka. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Krystyna Urbańska i Andrzej Banaszyński.

Ponadto radni powołali i ustalili składy osobowe poszczególnych komisji wraz z ich przewodniczącymi.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy – przewodnicząca Iwona Tyll.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu – przewodniczący Wiesław Ewertowski.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji – przewodniczący Grzegorz Bałdyga. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący Michał Liske. 

Komisja Rewizyjna – przewodnicząca Justyna Michalska.

 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego
 • Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88