Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych przy ZS1 i ZS2 podpisane

We wtorek 15 stycznia, w gabinecie Starosty Wągrowieckiego, pomiędzy Powiatem Wągrowieckim i firmą Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś, podpisane zostały umowy na wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” i „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”.

Dokumentacja będzie dotyczyła także przebudowy, modernizacji lub budowy nowej wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury technicznej. Środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na ten cel opiewają na kwotę 10,5 mln złotych. Prace w tym temacie rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Zarząd Powiatu ustalił harmonogram działań dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy hal ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zakres rzeczowy tych projektów.

Umowę w imieniu powiatu podpisał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbnik Powiatu Danuta Królczyk. Przy podpisaniu obecni byli Członkowie Zarządu Powiatu: Robert Woźniak, Andrzej Wieczorek i Jerzy Springer, a także dyrektorzy obu szkół: Beata Dobrochowska - Byczyńska (ZS nr 1) i p. o. dyrektora Zbigniew Smoliński (ZS nr 2).

 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...
 • Umowy na opracowanie dokumentacji budowy hal sportowych...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88